Nga khẩn trương chi tiền chống khủng hoảng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Kế hoạch mới sẽ bổ sung cho các biện pháp chống khủng hoảng đã được thông qua năm 2008 với tổng trị giá khoảng 150 tỉ USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=136439