Nga kêu gọi NATO soạn thảo Hiệp ước CFE mới

    Báo VTC News
    Gốc

    Nga kêu gọi các đối tác trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) xúc tiến việc soạn thảo Hiệp ước mới về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) cho phù hợp với tình hình hiện nay.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223208/Default.aspx