Nga: Hạm đội Bantích bắt đầu đợt diễn tập mùa Xuân

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 14/4, Hạm đội Bantích của Nga bắt đầu đợt diễn tập mùa Xuân.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245065/Default.aspx