Nga đề xuất hệ thống an ninh tập thể cho châu Âu

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Nga đang đề xuất về một diễn đàn an ninh quốc tế cao cấp và đưa ra kế hoạch về một hệ thống an ninh tập thể cho toàn khu vực châu Âu. Đây có thể được coi là lời đáp từ của chính quyền Moskva trước ý định thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa tại Litva của Mỹ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/7/94398.cand