Nga đe dọa tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Chỉ huy các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga đã liên tục cảnh báo rằng tên lửa mang đầu đạn của Nga có thể nhằm vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Châu Âu nếu việc xây dựng hệ thống này được hoàn thành.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/51896/default.aspx