Nga đầu tư hơn 600 tỷ USD vào dầu mỏ đến 2030

Phóng viên TTXVN tại Mátxcơva dẫn báo cáo về chiến lược năng lượng của Nga công bố ngày 27/11 cho biết trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2030, Nga sẽ đầu tư khoảng 600 tỷ USD cho lĩnh vực dầu mỏ.

Chiến lược năng lượng trên được chia thành 3 giai đoạn, gồm: giai đoạn sau khủng hoảng (2013–2015) với mức đầu tư 162-165 tỷ USD, trong đó 111 tỷ USD dành cho hoạt động khai thác và thăm dò; giai đoạn hai (2020–2022) với mức đầu tư 134-139 tỷ USD và giai đoạn ba (2023-2030) với mức đầu tư 313-321 tỷ USD. Dự đoán, sản lượng dầu mỏ của Nga năm 2030 sẽ tăng 10% và đạt hơn 530 triệu tấn. Trong năm 2008, sản lượng dầu mỏ của nước này đã giảm 0,7% và chỉ đạt khoảng 488 triệu tấn. Một trong những nhiệm vụ chiến lược của ngành khai thác dầu mỏ Nga là tối đa hóa việc sử dụng nguồn dầu khí. Nga đặt mục tiêu trước năm 2015 sẽ sử dụng hiệu quả 95% nguồn dầu khí khai thác./. (TTXVN/Vietnam+)