Nga chuẩn bị chiến đấu ở Bắc Cực

Nga phải sẵn sàng chiến đấu ở Bắc Cực để bảo vệ quyền lợi của đất nước trong một khu vực chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên to lớn nhưng chưa sử dụng. Đó là phát biểu của một vị sĩ quan cao cấp Nga trong một cuộc phỏng vấn mới đây.