Nga chỉ tạm đình chỉ hiệp ước CFE

    Gốc

    Ngày 19/9, Nga tuyên bố không rút ra khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở Châu Âu (CFE) mà chỉ tạm đình chỉ hiệu lực của Hiệp ước này trên lãnh thổ Nga.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214332/Default.aspx