Nga bổ sung 5 nước châu Âu vào 'danh sách đen'

Ngày 22/7, Nga đã bổ sung thêm 5 nước châu Âu vào danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ mà Moscow coi là 'không thân thiện'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nga-bo-sung-5-nuoc-chau-au-vao-danh-sach-den-46783.htm