Nga, Ấn Độ tăng cường hợp tác song phương

    Gốc

    Ngày 12/10, tại Mátxcơva, Nga và Ấn Độ đã ký kết một nghị định thư về việc tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217988/Default.aspx