Nga - Ấn chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện binh lính

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Nga và Ấn Độ đã nhất trí trao đổi kinh nghiệm trong việc đào tạo binh lính tác chiến ở vùng núi. Đây là một phần nội dung trong khuôn khổ chương trình hợp tác quân sự mở rộng Nga - Ấn, một sĩ quan phụ tá của Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Nga hôm mới đây cho biết.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/46367/default.aspx