NEW ZEALAND CHO PHÉP TRẢ LƯƠNG BẰNG TIỀN KỸ THUẬT SỐ

Theo nguồn tin mới đây trên trang Coindesk, New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa việc trả lương bằng tiền kỹ thuật số. Theo đó, người lao động có thể được trả lương bằng tiền kỹ thuật số, trong trường hợp khoản thanh toán được thực hiện theo một hợp đồng lao động.