New York tốn 1 triệu đô la mỗi ngày để bảo vệ Trump

Chính quyền thành phố New York cho biết kinh phí bảo vệ Tổng thống đắc cử Donald Trump và người thân lên đến hơn 1 triệu đô la mỗi ngày.