Nếu vi phạm, có thể bị phạt đến 15 triệu USD

    Gốc

    “Tiếp cận và tìm hiểu kỹ càng những quy định của Luật Cải thiện An toàn sản phẩm tiêu dùng (ATSPTD) Mỹ sẽ giúp doanh nghiệp (DN) VN tránh được những thiệt hại về uy tín cũng như lợi ích kinh tế”

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/239521.asp