Nếu nhà nguy hiểm sập, trách nhiệm cá nhân ai chịu?

    Gốc

    Hanoinet - Sập đổ nhà là điều không ai mong muốn. Nhưng hãy thử đặt giả thiết: Nếu một chung cư cũ nát, nguy hiểm sập xuống trong khi vẫn chưa "sơ tán" được hết dân - trách nhiệm cá nhân ai chịu?

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=23766