Nếu làm được, báo sẽ có nhiều độc giả hơn

Trong tám trang báo QĐND, tôi thấy thích nhất trang một và trang tám. Ở đó có nhiều thông tin nổi bật, những bài bình luận sắc sảo, có tính định hướng cao...