Nếu không sớm có giải pháp, Việt Nam sẽ bị lệ thuộc vào phương tiện giao thông cá nhân

Ngày 21-10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tổ chức hội thảo quốc tế "Giao thông công cộng hướng tới phát triển đô thị xanh bền vững".

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, sự tăng nhanh về số lượng và dân số chưa tương xứng với chất lượng của đô thị. Nhiều đô thị đang phải đối mặt với những vấn đề ô nhiễm môi trường như không khí, nguồn nước, thiếu không gian xanh…

Thời gian qua, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng triển khai rà soát điều chỉnh Quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đây là những nơi có mật độ đô thị hóa, mật độ dân số cao, đã tác động rất lớn đến giao thông công cộng. Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra thường xuyên nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục do quy hoạch thiếu đồng bộ, thiếu tính kết nối, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia cho rằng cần tập trung phát triển vận tải hành khách công cộng; nhanh chóng phát triển phương thức vận tải nhanh, khối lượng lớn đối với các đô thị lớn; đảm bảo tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng từ 25-30% đến năm 2020; phát triển vận tải ở các đô thị theo hướng sử dụng vận tải công cộng là chính, bảo đảm bảo hiện đại – an toàn – tiện lợi, đồng thời, kiểm soát gia tăng phương tiện cá nhân. Nếu không có giải pháp toàn diện và thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện hệ thống vận tải công cộng tại các đô thị thì Việt Nam sẽ tiếp tục lún sâu vào phụ thuộc phương tiện cơ giới cá nhân khiến ùn tắc và tại nạn gia tăng, cùng đó là ô nhiễm môi trường trầm trọng...

Tuấn Lương