Nếu có cam kết với trái chủ, ngân hàng buộc phải mua lại trái phiếu

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TPHCM gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV liên quan đến nội dung về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  Trong kiến nghị của cử tri TPHCM do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chuyển đến NHNN mới đây có đề nghị các NHTM có trách nhiệm mua lại TPDN đã trung gian chào bán cho các nhà đầu tư (NĐT).

  Trả lời nội dung này, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, các quy định pháp luật có liên quan, như Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31-12-2022 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế (đã được sửa đổi, bổ sung).

  Kế đến là các thông tư và nghị định như: Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 5-3-2023 (sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP); Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15-12-2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động NH tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung)…

  Căn cứ các quy định nêu trên, Thống đốc NHNN nêu rõ, DN phát hành TP có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu cho NĐT theo các điều khoản, điều kiện của TP.

  Đối với TPDN chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp DN phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng VNĐ theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu TP để thanh toán gốc, lãi TP đến hạn bằng tài sản khác.

  NHTM có trách nhiệm mua lại TPDN trong trường hợp NHTM thực hiện hoạt động đại lý phát hành và có cam kết, ký hợp đồng với NĐT về việc mua lại TPDN đã phát hành. Việc mua lại phải tuân thủ các quy định về mua, bán TPDN và đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động NH khi thực hiện các cam kết này.

  NHNN cũng chỉ đạo NH chỉ được cung cấp các dịch vụ liên quan đến TPDN theo đúng giấy phép NHNN đã cấp và theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

  NH phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho NĐT phương án phát hành TP đã được phê duyệt, không cung cấp thông tin sai sự thật, dễ hiểu lầm về TPDN. NH không để xảy ra trường hợp nhân viên cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác, dễ gây hiểu lầm để đạt chỉ tiêu kinh doanh.

  Đỗ Linh

  Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/neu-co-cam-ket-voi-trai-chu-ngan-hang-buoc-phai-mua-lai-trai-phieu-post102901.html