Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lãnh đạo tỉnh thời gian qua đã luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh trao đổi với người dân tại trụ sở số 588/1, Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa.

Đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh trao đổi với người dân tại trụ sở số 588/1, Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa.

Tiếp và hướng dẫn cho 2.401 lượt công dân

Đầu tháng 6 vừa qua, Tổ đại biểu số 3 - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 có buổi tiếp công dân trên địa bàn phường 12, TP. Vũng Tàu.

Tại buổi tiếp, người dân đã khiếu nại một số vấn đề liên quan đến dự án khu tái định cư Tây Bắc AIII; đề nghị xử lý triệt để tình trạng xây nhà trái phép và phân lô bán nền; xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm giải quyết KNTC của người dân, chậm thực hiện các quyết định của UBND tỉnh; cần giải tỏa dứt điểm chợ tự phát trên địa bàn phường.

Tổ đại biểu số 3 đã ghi nhận đầy đủ, tổng hợp báo cáo và chuyển các ý kiến của người dân tới UBND phường 12 và các phòng, ban chuyên môn của UBND TP. Vũng Tàu để giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền Sở nào thì sẽ chuyển hồ sơ sang Sở đó để xử lý và đại biểu HĐND sẽ giám sát, theo dõi việc xử lý kiến nghị của người dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 2.401 lượt người, tăng 14,77% so cùng kỳ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp 15 lượt với 66 công dân tham dự.

Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh ở lĩnh vực đất đai, tập trung vào việc bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất, cấp giấy CNQSD đất, xử lý vi phạm hành chính về đất đai; các thủ tục hành chính về đất đai và một số lĩnh vực khác như: xây dựng, quy hoạch, điều chỉnh vị trí đất ở, san lấp, cải tạo mặt bằng, chế độ chính sách; tố cáo lừa đảo không bàn giao sổ đỏ và nền đất như hợp đồng đã ký kết....

Tại các buổi tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất, người đứng đầu cơ quan, cán bộ tiếp công dân đã có ý kiến giải thích, hướng dẫn và trả lời từng vụ việc.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của tỉnh còn tiếp nhận 109 vụ khiếu nại của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và 599 vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Các vụ việc chủ yếu phản ánh liên quan đến giải quyết giá bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất; các thủ tục liên quan đến cấp giấy CNQSD đất; xử lý vi phạm hành chính về đất đai; các thủ tục hành chính về đất đai và một số lĩnh vực khác như: xây dựng, quy hoạch, điều chỉnh vị trí đất ở, san lấp, cải tạo mặt bằng, chế độ chính sách, mua bán chuyển nhượng đất nền.

Những nội dung này đã, đang được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Nâng cao chất lượng tiếp công dân

Theo ông Huỳnh Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thời gian qua đã tăng cường tổ chức đối thoại với công dân, gặp gỡ trực tiếp người khiếu nại để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và tìm phương hướng giải quyết tối ưu. Đồng thời, đã xây dựng lịch tiếp công dân cả năm và định kỳ hàng tháng theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

Tuy nhiên, để công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đạt hiệu quả hơn nữa, Ban Tiếp công dân tỉnh thời gian tới sẽ phối hợp Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân Trung ương về tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC đông người, phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, nhằm tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết KNTC, mới đây UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, Ban Tiếp công dân và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Công văn số 3066 của Thường trực Tỉnh ủy; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Giao Sở Nội vụ tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Tư pháp tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,…

UBND tỉnh cũng giao Thanh tra tỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện quy định về công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của người dân theo đúng quy định. Bên cạnh đó, kịp thời xem xét, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp ủy nếu để vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

6 tháng đầu năm 2022, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở là 348 lượt người; hướng dẫn trực tiếp công dân những vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ khiếu nại, gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết với 128 lượt công dân.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202207/neu-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-trong-tiep-cong-dan-954918/