Nêu cao tinh thần 'tự soi, tự sửa'

Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy đã chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên (ÐV) và tập thể, cá nhân cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý năm 2022 đảm bảo nghiêm túc. Qua đợt kiểm điểm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, CB, ÐV nhận diện rõ ưu điểm để phát huy và những hạn chế, tồn tại để tập trung khắc phục, góp phần xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy đã chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên (ÐV) và tập thể, cá nhân cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý năm 2022 đảm bảo nghiêm túc. Qua đợt kiểm điểm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, CB, ÐV nhận diện rõ ưu điểm để phát huy và những hạn chế, tồn tại để tập trung khắc phục, góp phần xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua đợt kiểm điểm cuối năm 2022, Chi bộ Phòng Kinh tế quận Bình Thủy đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

Qua đợt kiểm điểm cuối năm 2022, Chi bộ Phòng Kinh tế quận Bình Thủy đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

Theo đồng chí Ðoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, BTV Quận ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và CB, ÐV thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá cuối năm bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, thực chất. Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, trong quá trình kiểm điểm, đi sâu vào nhìn nhận, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Tại Chi bộ Phòng Kinh tế quận, qua phân tích, Chi bộ thống nhất ưu điểm nổi bật năm 2022 là đã chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu UBND quận giao; đã hỗ trợ nhân dân cây con giống trị giá 500 triệu đồng; hỗ trợ nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, phù hợp với địa phương, như: trồng hoa lan, hoa cát tường, nuôi lươn không bùn, ốc bươu đen, cá cảnh… Ðồng chí Nguyễn Văn Công, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế quận, cho biết: Tập thể Chi bộ cũng phân tích, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, như: việc mời gọi đầu tư các dự án ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp chưa hiệu quả; việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai chỉ đạt 74% kế hoạch; công tác khuyến nông vẫn còn một số mặt hạn chế...

"Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, chỉ đạo đơn vị tích cực mời gọi đầu tư các dự án ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, trước mắt là dự án dưa Hoàng kim tạo hình của Trường Ðại học Cần Thơ thực hiện tại phường Long Hòa và phường Long Tuyền; tích cực phối hợp Hội Nông dân quận và các phường xây dựng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả; phối hợp các phường đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác đóng Quỹ phòng, chống thiên tai" - đồng chí Nguyễn Văn Công nói.

Tại Ðảng bộ phường Trà An, tập thể Ban Chấp hành Ðảng bộ phường, 7 chi bộ và 3 đảng bộ bộ phận thuộc Ðảng ủy phường, 11 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và 731 ÐV đã hoàn thành kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2022. Theo đồng chí Nguyễn Ðức Tín, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, Ban Chấp hành Ðảng bộ phường và các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc phân tích, chỉ rõ nhưng ưu điểm như quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ bản đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của Ðảng ủy phường đề ra. Tiêu biểu như chỉ đạo vận động xã hội hóa được 7,17 tỉ đồng (đạt hơn 179% kế hoạch); thu thuế đạt 102,5% kế hoạch; nâng cấp, mở rộng 3 tuyến hẻm; kết nạp được 7 đảng viên, đạt 140% kế hoạch…

Tập thể Ban Chấp hành Ðảng bộ phường Trà An và các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, như: công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai trong doanh nghiệp chỉ đạt hơn 30%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân chưa bền vững; vẫn còn ÐV vi phạm phải xử lý kỷ luật. Ðồng chí Nguyễn Ðức Tín chia sẻ: "Ban Chấp hành Ðảng bộ phường đã đề ra giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận các chủ trương, phong trào; nâng cao vai trò, trách nhiệm của CB, ÐV, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; nâng chất công tác dân vận; xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác gắn với mô hình "Dân vận khéo" tại địa phương…".

Theo đồng chí Ðoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, đến cuối tháng 11, quận có 25/45 cơ sở đảng, có 172/172 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và hơn 5.000 ÐV đã kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2022. Ðợt kiểm điểm này, các tổ chức đảng và CB, ÐV đã nghiêm túc "tự soi, tự sửa", nhìn nhận thẳng thắn, đúng đắn về hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, chủ động trong việc khắc phục theo phương châm "yếu đâu sửa đó". Ðây là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng CB, ÐV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/neu-cao-tinh-than-tu-soi-tu-sua-a153979.html