Nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sau khi bị thiệt hại nặng nề trên vùng trời Hà Nội, từ ngày 23 đến 24-12-1972, các máy bay chiến lược B.52 của đế quốc Mỹ bắt đầu chuyển hướng đánh ra các vùng phụ cận: Hải Phòng, Yên Bái, Thái Nguyên...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/154150