Nếu 1 tương đương 7 thì 5 bằng bao nhiêu?

Câu đố yêu cầu người giải căn cứ các giá trị cho trước, tìm ra quy luật rồi đưa ra câu trả lời.

Câu đố như sau:

Nếu
1 => 7
2 => 14
3 => 23
4 => 34

5 tương đương với bao nhiêu?

Bạn có thể trả lời câu hỏi trên trong vòng 15 giây không?

9 câu đố làm khó cả những người thông minh nhất Ngay cả những người thông minh nhất cũng khó đưa ra đáp áp đúng cho 9 câu hỏi bên dưới trong thời gian quy định. Nhiều người thậm chí trả lời sai toàn bộ.

Bạn đọc có bài toán khó cần giải đáp hoặc muốn chia sẻ những phép tính hay, có thể gửi về tòa soạn theo địa chỉ email giaoduc@zing.vn.

Hà Linh