Netbook hoàn hảo Dell Mini 10 "xuất đầu lộ diện"

[Kênh14] – Theo kế hoạch, teen có thể đặt hàng từ ngày 26/2 này.