Nét lặng bên sông Đà

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – 20 năm đã qua bên dòng sông Đà, dưới chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một Đài tưởng niệm 168 người con đất Việt và những người bạn là chuyên gia Nga đã ngã xuống cho công trình, cho dòng điện sông Đà tỏa sáng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134984&sub=50&top=37