Nét đẹp Viettel

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Đêm 21-1-2009 tức 26 Tết cũng đã gần khuya, gia đình chúng tôi chuẩn bị đi ngủ, vừa đóng cửa ngoài cửa trong xong, chợt nghe chuông reo từ phía cổng, chúng tôi thận trọng mở cửa-nói là thận trọng bởi vì khu chúng tôi ở chưa thực sự đảm bảo an ninh...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.51208.qdnd