Nepal và nạn buôn bán động, thực vật hoang dã

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Suốt trong nhiều năm qua, Nepal được thế giới công nhận là quốc gia thành công trong sự nghiệp bảo tồn môi trường thiên nhiên. Nhưng hiện nay Nepal đã trở thành điểm trung chuyển quốc tế của bọn buôn lậu tài nguyên thiên nhiên giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/vuan/2008/6/66618.cand