Nepal trở thành nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang

Ngày 28-5, trong phiên họp đầu tiên,  Quốc hội mới của Nepal, do lực lượng cánh tả chiếm đa số, đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal, chính thức chấm dứt chế độ quân chủ lập hiến kéo dài 239 năm qua.