Nepal: Sao đổi ngôi

Sau 25 năm hoạt động bí mật và một thập kỷ đấu tranh vũ trang, giờ đây lãnh đạo du kích Nepal - ông Prachanda (ảnh) - trở thành người quyền thế nhất ở Nepal và có thể trở thành người đứng đầu chính phủ nước này.