Nên và không nên làm gì khi xảy ra lũ quét?

Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia về những điều nên và không nên làm khi có lũ quét.

Nên và không nên làm gì khi xảy ra lũ quét?

Nguồn: Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai