Nên uống nước ngay cả khi không khát!

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Nước chiếm 50-60% cơ thể ở người trưởng thành, chỉ thất thoát hơn 10% nước, cơ thể đã có thể gặp nguy hiểm.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200923/20090603175212.aspx