Nên thay đổi quy trình khám sức khỏe

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nguyên nhân còn do phía Malaysia không hề quy định phải tái khám sức khỏe NLĐ khi đến Malaysia. Bởi vậy, trong gần 3 năm (2002, 2003 và 2005), công tác khám sức khỏe cho NLĐ sang làm việc tại Malaysia gần như bỏ ngỏ hoàn toàn

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/3/145041