Nên thành lập Bộ Kinh tế biển

ANTĐ - Nhất trí ý tưởng thành lập Bộ Kinh tế biển, ĐB Trần Du Lịch (ĐBQH TP Hồ Chí Minh) cho rằng: “Việc thành lập Bộ này là để thống nhất quản lý Nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến biển”.

ANTĐ - Nhất trí ý tưởng thành lập Bộ Kinh tế biển, ĐB Trần Du Lịch (ĐBQH TP Hồ Chí Minh) cho rằng: “Việc thành lập Bộ này là để thống nhất quản lý Nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến biển”.

V

- PV: Quan điểm của ông về vấn đề phát huy tiềm năng biển hiện nay?

- Ông Trần Du Lịch: Phát triển kinh tế biển có rất nhiều vấn đề, trong đó có tài nguyên biển đảo, ngư nghiệp, dầu khí, cảng biển và kể cả các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển. Đây là một lợi thế của Việt Nam mà tôi gọi là “cái mặt tiền”. Tiềm năng đó có thể phát triển lên đến 40% GDP mà lại chia ra quá nhiều bộ, ngành quản lý. Chúng ta có Tổng cục Biển đảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Ngư nghiệp của Bộ NN&PTNT; Du lịch lại thuộc Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT&DL; Các khu công nghiệp ven biển thì do Bộ KH-ĐT, Bộ Công Thương; Điều tra khoa học cơ bản thuộc Bộ Khoa học Công nghệ… Nhiều cơ quan quản lý như vậy dẫn đến tản mạn và thiếu sự phối hợp.

- Theo ông, cần phải làm gì để phát triển kinh tế biển một cách bền vững?

- Để phát huy thế mạnh từ biển, nhiều ĐBQH từ lâu đã đề xuất phải có một Bộ Kinh tế biển, nhằm quản lý từ khâu thăm dò, khai thác, nghiên cứu khoa học cho đến quy hoạch, đầu tư… Cần phải giảm bớt bộ khác, nhưng phải có Bộ Kinh tế biển này. Luật Tổ chức Chính phủ cần thể hiện được điều đó. Hiện nay, nhiều Bộ cứ “đẻ” ra Tổng cục, rồi các cục quá nhiều. Trong nhiệm kỳ này thì chưa thể thành lập được Bộ Kinh tế biển nhưng khi vào nhiệm kỳ mới, tổ chức lại các cơ quan bộ và ngang bộ, phải tính toán làm sao có được Bộ Kinh tế biển.

- Mô hình hoạt động của Bộ Kinh tế biển như thế nào, theo ông?

- Việc quản lý trong lĩnh vực biển không thể dồn hết về Bộ Kinh tế biển nắm giữ, nhưng phải có đầu mối tổng hợp để điều hành, chứ không lập ra rồi lấy hết các tổng cục, cục nhồi vào cho đủ chỗ thì lại không hiệu quả. Điều tôi muốn đặt ra là phải thống nhất về chính sách để phát triển và thống nhất về mặt quy hoạch trong lĩnh vực kinh tế biển.

- Với tư cách là một chuyên gia kinh tế, ông có thể phân tích cụ thể lợi ích của việc thành lập Bộ Kinh tế biển?

- Nếu thành lập được Bộ Kinh tế biển, cái lợi đầu tiên là tập trung phát triển kinh tế biển, có thể đóng góp tới 40% GDP. Việc thành lập Bộ Kinh tế biển hoàn toàn khác Bộ Thủy sản trước đây. Vì Bộ này sẽ quản lý tất cả tài nguyên biển đảo, gồm các tài nguyên sinh vật và phi sinh vật, rồi cả vấn đề bảo vệ bờ biển, môi trường biển.

- Có ý kiến cho rằng, thành lập Bộ Kinh tế biển sẽ làm phình biên chế?

- Nếu có vấn đề đó thì cần phải bớt đi chỗ khác, bởi chưa có Bộ Kinh tế biển thì lâu nay vấn đề “phình biên chế” vẫn tồn tại.