Nên sửa đổi toàn diện Luật Báo chí

Hanoinet - Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình xin ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII sẽ họp vào tháng 10 tới.