Nên nhìn vào tiềm năng của thị trường

(LĐ) - Ông Nguyễn Đoan Hùng - Phó Chủ tịch UBCKNN - cho rằng nhìn về trung và dài hạn, TTCKVN là rất tốt. NĐT trong nước nên có những cân nhắc sáng suốt trong quyết định đầu tư trong thời điểm nhạy cảm và chịu nhiều ảnh hưởng từ yếu tố tâm lý.