Nên lùi Thông tư 02

(TBKTSG) - LTS: TBKTSG đã từng có bài về Thông tư 02 (Có nên lùi Thông tư 02? - TBKTSG số 17-2013) nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thông tư này trong việc xác định nợ xấu của ngân hàng. Dưới đây là một ý kiến khác để bạn đọc tham khảo.

Nguyễn Ngọc Nghĩa

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.