Nền kinh tế toàn cầu xanh đã trở thành hiện thực

    Ngày 29/11, tại diễn đàn Hội nghị định kỳ 2 năm của Tổ chức Phát triển công nghiệp của LHQ (UNIDO) đang diễn ra ở thủ đô Viên (Vienna, Áo), Tổng Giám đốc UNIDO, Canđét Iumkêla (Kandeh K. Yumkella), đã khẳng định nền kinh tế toàn cầu xanh đã trở thành hiện thực.

    Ông Iumkêla nêu bật vai trò Sáng kiến công nghiệp xanh của UNIDO trong việc đẩy nhanh phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường và phát triển bền vững ở các nước đang phát triển. Công nghiệp xanh đã là hiện thực và UNIDO luôn ở tuyến đầu thúc đẩy quan hệ giữa công nghiệp và môi trường trong nhiều năm qua. UNIDO cũng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy chương trình nghị sự của LHQ về năng lượng xanh. Các nước đang phát triển đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nỗ lực "xanh hóa" nền công nghiệp và năng lượng. Đại hội đồng LHQ đã quyết định năm 2012 là Năm Quốc tế phát triển bền vững cho tất cả các nước.

    LHQ nhấn mạnh nhân tố chủ chốt để "xanh hóa" thành công nền kinh tế thế giới là đảm bảo nguồn năng lượng xanh và bền vững cho tất cả. Tiếp cận nguồn năng lượng xanh và bền vững sẽ đẩy nhanh xóa đói nghèo và tạo ra sự thịnh vượng. Đây là cơ hội phát triển đối với châu Phi và các nước đang phát triển. Cuộc cách mạng công nghiệp xanh sẽ làm cho nền kinh tế thế giới bền vững, đóng vai trò hạt nhân của các phản ứng toàn cầu trước các biến đổi khí hậu. Tất cả các nước đang phát triển đã nỗ lực thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp mới này như là động lực chính tiến tới thịnh vượng.

    Tổng Giám đốc UNIDO kêu gọi các chính phủ trên thế giới thực hiện các chính sách xanh hóa nền kinh tế mạnh mẽ hơn, tăng cường các quan hệ đối tác giữa các khu vực kinh tế công và tư nhân, giữa giới kinh doanh, các nhà khoa học và công nghệ, các thể chế tài chính và xã hội dân sự để đẩy nhanh tiến trình phát triển công nghiệp xanh. UNIDO đang nỗ lực thúc đẩy phát triển toàn cầu thông qua tập trung hỗ trợ xóa đói nghèo, toàn cầu hóa và bền vững môi trường trên cơ sở 2 chức năng then chốt của UNIDO là diễn đàn toàn cầu về phổ biến tri thức công nghiệp và cơ quan hợp tác quốc tế hỗ trợ công nghệ và thực hiện các dự án công nghệ xanh./.

    Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=493355&co_id=30127