Nền kinh tế 'khát' than, đề nghị tăng công suất nhiều mỏ

Nhu cầu cung cấp than cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia là rất lớn và cấp bách, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đề nghị tăng công suất một số mỏ để đáp ứng.

Cụ thể, TKV tiếp tục đề nghị điều chỉnh tăng sản lượng khai thác than năm 2022 tại các mỏ: Vàng Danh, Bắc Cọc Sáu và Cao Sơn. Sản lượng khai thác tăng thêm vượt dưới 15% công suất, được quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản.

Báo cáo Bộ Công Thương, TKV cho biết, hiện nay nhu cầu cung cấp than cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia là rất lớn và cấp bách. Từ đầu năm 2022, TKV đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép tăng công suất năm 2022 dưới 15% của 6 giấy phép khai thác than. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chấp thuận.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, TKV tiếp tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép khai thác sản lượng năm 2022 vượt dưới 15% với các mỏ Vàng Danh (lên 225.000 tấn/năm), Bắc Cọc Sáu (lên 800.000 tấn/năm) và khai thác tối đa theo công suất với mỏ Cao Sơn (3,5 triệu tấn/năm).

Nhu cầu cung cấp than cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia là rất lớn. Ảnh L.Bằng.

Nhu cầu cung cấp than cho nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia là rất lớn. Ảnh L.Bằng.

Về vấn đề này, ngày 16/11, Bộ Công Thương có công văn gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, cho rằng việc TKV xin khai thác tăng thêm tại các mỏ than Vàng Danh, Bắc Cọc Sáu, Cao Sơn là có cơ sở. Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị đánh giá xem xét tình hình thực tế, để nghiên cứu giải quyết đề nghị của TKV, chỉ đạo TKV và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ giải pháp đảm bảo tuân thủ về an toàn, môi trường cùng các quy định pháp luật khác.

Theo TKV, ước tính than cung cấp cho điện năm 2022 đạt 35,5 triệu tấn, bằng 101% kế hoạch năm. Hiện than đáp ứng cho điện bằng nguồn khai thác trong nước và pha trộn nhập khẩu. Dự kiến nhu cầu than vẫn tăng cao, việc đáp ứng than cho điện sẽ khó khăn hơn.

Năm 2023, TKV đặt mục tiêu sản xuất 39,05 triệu tấn than, nhập khẩu khoảng 7 triệu tấn và tiêu thụ 45,5 triệu tấn, trong đó riêng cho sản xuất điện là 38,58 triệu tấn.

Trần Thủy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nen-kinh-te-khat-than-de-nghi-tang-cong-suat-nhieu-mo-2083142.html