Nên hiểu đúng về vai trò của E.Coli và Coliforms trong giám sát nước và thực phẩm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vi khuẩn gây bệnh có mặt trong môi trường không đồng đều. Vì vậy không dễ gì lấy mẫu xét nghiệm cho ra kết quả dương tính.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=57893