Nên hiểu đúng khái niệm trình độ văn hóa

Trình độ văn hóa là một khái niệm động nó phản ánh khả năng nhận thức và hoạt động cải tạo thực tiễn của con người. Chúng ta đánh giá trình độ còn nặng theo phong kiến, chủ yếu dựa vào bằng cấp, mũ mão do đó chưa phản ánh được phần ảo đối phó bên trong.

Ở Trung Quốc mới đây đã bước đầu phát hiện ra khoảng 2000 khoa học gia lừa đảo trong học thuật - gây cản trở cho sự phát triển của xã hội. Nội hàm trình độ văn hóa không có chỗ tồn tại của bệnh sỹ, tự ái, háo danh, hãnh tiến, đặt mình trên người mà luôn hướng cầu thị, mọi sự hoàn thiện luôn ở phía trước. Chính vì lẽ đó mà chúng ta càng tự hào về 1000 năm văn hiến của Thăng Long - Hà Nội bao nhiêu thì cũng đượm buồn bấy nhiêu về sự trì trệ kém phát triển của mình so với nhiều thủ đô có tuổi đời ít hơn. Thậm chí họ cũng không có cả một Văn Miếu chứa nhiều bia tiến sỹ ông nghè như Hà Nội, thay vào đó là các biểu tượng công trình, phát minh cống hiến cho sự tiến bộ của nhân loại. Đinh Hồng Diên