Nền giáo dục phục vụ... các kỳ thi

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một giảng viên ĐH từng tham gia ra đề thi tuyển sinh ĐH 2008 đã phát biểu: Năm nay, đề thi tương đối khó, nhưng có ngành học điểm chuẩn tuyển sinh 28,5; nghĩa là thí sinh phải đạt 9,5 điểm mỗi môn thi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=109069