Nên giảm, hoãn thuế thu nhập cho một số đối tượng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giáo sư – tiến sĩ - luật sư Kevin Holmes, giảng viên Đại học Wellington là chuyên gia quốc tế tư vấn cho Chính phủ Việt Nam về xây dựng và triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=119369