Nên dưỡng nguồn thu thay vì tận thu

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Những nội dung mới đáng chú ý của dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là đánh thuế 5% đối với cổ tức, 25% đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; quy định mức giảm trừ gia cảnh 4 triệu đồng/tháng... Phân tích từ thực tế cho thấy những quy định này chưa phù hợp.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/206394.asp