Nên “dẹp” cảnh ngủ trên ghế đá vườn hoa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cuối tuần vừa rồi, tôi đón anh bạn từ Hải Dương lên chơi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=72443