Nên đấu thầu

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Thời gian gần đây, báo Quân đội nhân dân liên tục nhận được đơn thư phản ánh về việc Ban lãnh đạo tỉnh Kon Tum có những chỉ đạo không công bằng và thiếu nhất quán trong việc lựa chọn đối tác thực hiện dự án thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản wolfram ở huyện Sa Thầy...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.33168.qdnd