Nên đấu thầu… thi hoa hậu

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐO)- Theo tôi, để tránh tình trạng độc quyền trong việc tổ chức thi hoa hậu nên thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà tổ chức. Cơ quan quản lý nghiên cứu, xây dựng hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009030203124752P1042C1105/nen-dau-thau-thi-hoa-hau.htm