Nên công khai giá giao dịch nhà, đất?

    2 đăng lạiGốc

    Hệ thống đăng ký nên đưa cả những thông tin về giá trị giao dịch thật của bất động sản để làm cơ sở cho thị trường phát triển đúng hướng. Những thông tin...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/30/093557/10495