Nên có chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo

Chúng tôi coi báo Quân đội nhân dân như người anh cả trong làng báo chí quân đội. Ngoài việc nắm thông tin, báo còn là một định hướng quan trọng để tuần báo Hải quân Việt Nam tuyên truyền cập nhật hơn các sự kiện liên quan đến biển, đảo; chủ quyền biển, đảo...