Nên ăn nhẹ 1 tiếng trước khi tập thể dục buổi sáng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bữa ăn trước khi tập có một vai trò rất quan trọng, nó là cung cấp năng cơ bản cho bộ não của bạn. Bộ não không thể dự trữ năng lượng như trong các cơ bắp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=119276