NEC phát triển bộ đọc 3 định dạng thẻ RFID

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Các kỹ sư của NEC đã phát triển 1 bộ đọc thẻ RFID tương thích với tất cả 3 định dạng không dây chính, dự kiến sẽ được ứng dụng vào tháng 4/2009.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12120&chnlid=20&t=pcolarticle