NĐT ngoại cam kết đầu tư dài hạn vào VN

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Lạm phát có thể sẽ còn cao hơn nữa nhưng tôi tin Việt Nam sẽ vượt qua tất cả,” Đại sứ của Phái đoàn Ủy ban châu Âu (EC) tại Việt Nam Sean Doyle nói.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=67228